पत्नीला तिची गांड चोरणे आवडते तिचे डोके काढून ओरडते