ग्रंथपाल डिक चोखतो आणि तिच्या चेहऱ्यावर आणि चष्म्यावर कम होतो